Ua Neej Nyob Zoo Lub Neej

Ua haujlwm nyuaj nrog txhua yam ntawm peb lub siab thiab mob siab rau.Peb ntseeg tias peb yuav dhau los ua kev tsim khoom hauv ntiaj teb nyob ze yav tom ntej.